fbpx

 

Leasing Financiar Auto

Structura finaciara:

 • Perioada contractului: 12 – 60 luni
 • Avans: 10 – 50 %
 • Valoarea reziduală: 1 – 50 %

Conditii de finantare:

 • Asigurare Full CASCO, cu/fără franşiză, prin asiguratori agreaţi de firma de leasing
 • Dobânda de finanţare este variabilă, cu prag minim, revizuibilă trimestrial, în funcţie de indicele EURIBOR (3 M);
 • Comisionul de analiză dosar este aplicabil la valoarea bunului finanţat;
 • Comisionul lunar de administrare este aplicat la valoarea finantata initial;
 • Taxa logistică: 150-250 EUR, fără TVA (în funcţie de tipul şi marca bunului)

Documente necesare pentru leasing auto:

 1. Cererea de finanţare
 2. Factura proformă emisă de furnizor, ( precontract de vânzare-cumpărare intre firma de leasing si furnizor )
 3. Specificaţia tehnică a bunului finanţat,
 4. Lista dotărilor standard şi opţionale, precum şi pretul acestora

Acte juridice:

 1. certificatul unic de inregistrare (CUI) – copie
 2. actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul) – copie;
 3. hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul actionarilor/asociaţilor privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing – original;
 4. actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing – copie;
 5. specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.

Acte contabile:

 1. ultimelele două bilanţuri anuale disponibile, vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente – copie
 2. ultima balanţă de verificare disponibilă (cu rulaje lunare în vederea cuantificarii obligaţiilor de plată la bugetul de stat), semnată şi ştampilată – copie;
 3. certificat de atestare fiscală sau copie după ordinele de plată care atestă plata la zi a obligaţiilor către bugetul de stat.
 4. 8 bilete la ordin avalizate de banca in alb ( la semnarea contractului )

Ce conţine un contract de leasing:

 1. Părţile: finanţatorul și utilizatorul.
 2. Descrierea exactă a bunului
 3. Valoarea totală
 4. Valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată
 5. Perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului
 6. Clauza privind obligaţia asigurării bunului.
 7. Valoarea initiala a bunului;
 8. Dreptul de opţiune cu privire la cumpărarea bunului
Back to top