fbpx

 

Leasing Financiar Auto

 

 • Perioada contractului: 12 – 60 luni
 • Avans minim: 15 %
 • Valoare reziduală: 1 – 20%
 • Asigurare Full CASCO, cu/fără franşiză, prin asiguratori agreaţi de firma de leasing
 • Dobânda de finanţare este variabilă, cu prag minim, revizuibilă trimestrial, în funcţie de indicele EURIBOR (3 M);
 • Comisionul de analiză dosar este aplicabil la valoarea bunului finanţat;
 • Comisionul lunar de administrare este aplicat la valoarea finantata initial;
 • Taxa logistică: 150-250 EUR, fără TVA (în funcţie de tipul şi marca bunului).

Avantaje Leasing-ului financiar

 1. Clientul devine proprietarul bunului la sfârșitul contractului
 2.  Nivel flexibil al ratei reziduale care poate diminua rata lunară
 3. Inmatricularea, asigurarea se realizează de către firma de leasing.
 4. Valoarea avansului și durata perioadei de finanțare sunt flexibile
 5. Rată lunară compusă din principal, dobândă și TVA.
 6. 6. Cheltuielile cu amortizarea bunului, asigurare, diferenţele de curs valutar, TVA și pe cele cu dobânda se pot amortiza
 7. Eşalonarea plăţilor TVA de-a lungul perioadei de leasing şi amânarea obligaţiilor de plată aferente importului,
 8. Documentaţie simplificată

Dezavantaje Leasing-ului financiar:

 1. Riscurile utilizării bunului trec în grija utilizatorului
 2. Avansul este obligatoriu
 3. Rata este încărcată de costurile de asigurare.
 4. Cheltuielile legate de întreținerea bunului le suportă clientul

Documente necesare pentru leasing auto:

1) cerere de finanţare şi fişa sintetică completate – original;
2) factura proformă emisă de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare – copie;
3) specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi pretul acestora – copie;
acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare (3 exemplare) – original;
4) declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor – original.
Acte juridice
1) certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul) – copie;
2) hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing – original;
3) actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing – copie;
4) specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.

Acte contabile:

1) ultimelele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente – copie. În situaţia în care societatea nu are disponibile 2 situaţii financiare anuale, se va solicita un girant care să îndeplinească această condiţie;
2) ultima balanţă de verificare disponibilă (cu rulaje lunare în vederea cuantificarii obligaţiilor de plată la bugetul de stat), semnată şi ştampilată – copie;
3) certificat de atestare fiscală sau copie după ordinele de plată care atestă plata la zi a obligaţiilor către bugetul general consolidat.

Ce conţine un contract de leasing:

 1. Părţile: finanţatorul și utilizatorul.
 2. Descrierea exactă a bunului
 3. Valoarea totală
 4. Valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată
 5. Perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului
 6. Clauza privind obligaţia asigurării bunului.
 7. valoarea initiala a bunului;
 8. dreptul de opţiune cu privire la cumpărarea bunului şi la condiţiile

 

Back to top